top of page

Samenwerking

Partner met
  • Isabel , psychologe bij praktijk Prins Jonathan. Expertisepraktijk hoogbegaafdheid.

In het netwerk van
  • zorgcoördinatoren van basisscholen en scholen middelbaar onderwijs
  • CLB medewerkers
  • therapeuten en psychologen
  • experten
bottom of page